سنگ رویال

توزیع کننده انواع سنگ های ساختمانی

سنگ رویال

توزیع کننده انواع سنگ های ساختمانی

۴ مطلب با موضوع «چسب کاشی و رزین :: فیلم های آموزشی» ثبت شده است

برای مشاهده انواع محصولات و قیمت های به روز کلیک کنید

در این کلیپ نحوه تراز کردن دقیق کاشی و سرامیک به تصویر کشیده شده است.

برای دریافت هر کلیپ با ذکر یک صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاکش بر روی دانلود کلیک فرمایید.

//bayanbox.ir/view/4451154593933391379/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.jpg

//bayanbox.ir/view/4448942728675770901/Download-2.gif

در این کلیپ روال تولید کاشی و سرامیک به تصویر کشیده شده است.

برای دریافت هر کلیپ با ذکر یک صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاکش بر روی دانلود کلیک فرمایید.

//bayanbox.ir/view/365260860914176109/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9.jpg

//bayanbox.ir/view/4448942728675770901/Download-2.gif

در کلیپ زیر روش صحیح و اصولی آماده سازی زیر سازی کاشی و سرامیک برای شما همکاران محترم در دو بخش تهیه گردیده است.

برای دریافت هر کلیپ با ذکر یک صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاکش بر روی دانلود کلیک فرمایید.

//bayanbox.ir/view/4400147742518217647/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.jpg

بخش اول : دانلود

بخش دوم : دانلود

برای مشاهده انواع محصولات ، آموزش ها و قیمت های به روز کلیک کنید

با توجه به درخواست مکرر دوستان و عدم وجود فیلم های آموزشی مناسب دو فیلم  آموزشی زیر جهت یادگیری نصب صحیح و اسفاده اصولی از چسب کاشی برای نصب کاشی روی دیوار تهیه گردید.

برای دریافت هر کلیپ با ذکر یک صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاکش بر روی دانلود کلیک فرمایید.

//bayanbox.ir/view/4383316867750676663/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B12.jpg

//bayanbox.ir/view/4448942728675770901/Download-2.gif


//bayanbox.ir/view/2456609154706054013/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1.jpg

//bayanbox.ir/view/4448942728675770901/Download-2.gif