سنگ رویال

توزیع کننده انواع سنگ های ساختمانی

سنگ رویال

توزیع کننده انواع سنگ های ساختمانی

۲ مطلب با موضوع «پروژه ها» ثبت شده است

این سنگ ها در 60 رنگ و 4 سایز ( 60*60 - 60*40 - 40*40 - 33*33 ) قابل تولید و عرضه می باشند

از ویژگی های منحصر به فرد این سنگ ها کیفیت بسیار بالای آن ها ( دارای آرم استاندارد صنعتی ایران که پشت تمامی سنگ ها قرار دارد ) می باشد.

//bayanbox.ir/id/6504037426483676091?view

//bayanbox.ir/id/780428194207890844?view

//bayanbox.ir/id/2720038063253008429?view

//bayanbox.ir/id/5231524079062263484?view

//bayanbox.ir/id/594925654429937024?view

//bayanbox.ir/id/7223896911316951405?view

//bayanbox.ir/id/1787807619467688060?view

//bayanbox.ir/id/4741462054157129916?view

//bayanbox.ir/id/1921686263871024677?view

//bayanbox.ir/id/1693774818640111722?view

//bayanbox.ir/id/170046533400909758?view

//bayanbox.ir/id/7714584115040257013?view

//bayanbox.ir/id/1893667320451901814?view

بادبر نا منظم

//bayanbox.ir/id/9169813800264918780?view

//bayanbox.ir/id/1532321571107732122?view

//bayanbox.ir/id/4384308924112420984?view

//bayanbox.ir/id/5414553817831386169?view

//bayanbox.ir/id/1744179090528806107?view
بادبر صخره ای و نمای فلورانس

//bayanbox.ir/id/2339883043743982153?view

//bayanbox.ir/id/6751434441154933849?view
بادبر نا منظم

//bayanbox.ir/id/7313973912407626093?view
کف پوش شش ضلعی

//bayanbox.ir/id/2437498396279551333?view
سرباز هخامنش

//bayanbox.ir/id/8682883233740997260?view
بادبر صخره ای و نمای آریا

//bayanbox.ir/id/5025813253204863082?view
بادبر لوزی و سلمبه ایتالیایی

//bayanbox.ir/id/4671567930319760616?view
بادبر لوزی ، نمای سهند و ابزار 100 سانت

//bayanbox.ir/id/7853525717968710829?view
بادبر لوزی و نمای سهند

//bayanbox.ir/id/3859376539028197400?view
بادبر لوزی

//bayanbox.ir/id/557711446081845864?view
نمای سهند

//bayanbox.ir/id/44850365229959561?view
بادبر سنگی

//bayanbox.ir/id/6046566564775684246?view
سنگ پله کار گذاشته شده در کف و دیوار

//bayanbox.ir/id/1357610279626821288?view
بادبر صخره ای

//bayanbox.ir/id/4746709187174414570?view
بادبر سهند و قرنیز شاه عباسی ( دور پنجره )

//bayanbox.ir/id/7269830726469280780?view
بادبر نا منظم

//bayanbox.ir/id/836650401173078212?view
 نمای صاف پخی و ابزار 100 سانت

//bayanbox.ir/id/4351917448635856977?view
بادبر لوزی و ابزار 100 سانت

//bayanbox.ir/id/1800149008516468080?view
بادبر صخره ای و بادبر سنگی

//bayanbox.ir/id/9142815255891387939?view